การออมและการลงทุน

การออมและการลงทุน การลงทุน หมายถึง การใช้เงินสะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินออมในปัจจุบัน เพื่อรับผลตอบแทนจากการใช้จ่ายนั้นในอนาคตที่นักลงทุนเชื่อว่าจะเป็นเงินสดหรือของรางวัลเพิ่มเติมที่จะได้รับเงินคืน สามารถชดเชยเงินเฟ้อและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น การลงทุนในการออมเพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยต้องยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน การออมและการลงทุนต่างกันอย่างไร

ความสำคัญในการลงทุนของ การออมและการลงทุน

การออมและการลงทุน การลงทุนถือเป็นการเพิ่มมูลค่าของเงิน ทำให้นักลงทุนได้รับผลกำไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุน ให้ผู้ลงทุนเองมีรายได้ในรูปดอกเบี้ย เงินปันผล รายได้ค่าเช่า นอกจากนี้ การลงทุนยังคงรักษากำลังซื้อจากเงินเฟ้อ นั่นคือแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเกิดขึ้นก็ตาม แต่อำนาจเงินในมือไม่ลดเพราะเราลงทุนปลูกต้นไม้จนผลโตเกิน ภาระเงินมาถึงแล้ว สร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้น ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้น 

สรุปการออมและการลงทุน การลงทุนมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย เพราะเงินที่ลงทุนไปทั้งหมดจะหมุนรอบคนจนเพื่อพัฒนาหรือขยายธุรกิจ เช่น การสร้างโรงงาน การซื้อเครื่องจักร วัตถุดิบ การจัดซื้อ การขยายการผลิต และการลงทุนในโครงการของรัฐบาล ซึ่งการผลิตและการลงทุนจะสร้างงานและส่งผลกระทบต่อภาคส่วนอื่นๆ รัฐบาลก็สามารถใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาประเทศได้ การลงทุนจึงเป็นภาพสะท้อนที่สำคัญของความมั่งคั่งของประเทศ การออมและการลงทุนต่างกันอย่างไร

1. ทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยและเงินปันผลที่สูงกว่าออมทรัพย์

2. ช่วยธุรกิจ ขยายธุรกิจ และดำเนินการผลิตเพิ่มเติม ส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศกำลังขยายตัว

3. ช่วยรัฐบาลในการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใช้งบประมาณที่ได้รับจากการจัดเก็บภาษีเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ

ความแตกต่างออมเงิน vs ลงทุน

ความรู้ทางการเงินเป็นทักษะที่เยาวชนต้องมี ซึ่งรวมถึงการทำเงิน การใช้จ่าย การออม และการลงทุน วันนี้ฮุกหยิบสองประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบ เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างระหว่าง การออมและการลงทุน

การออม (Saving)

จุดประสงค์ในการออม (Saving) : คือการเก็บเงินทีละน้อย เพื่อไม่ให้สูญหายเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น เก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินหรือเก็บไว้ซื้อของใช้จำเป็น ซื้อตั๋วคอนเสิร์ต ซื้อรองเท้า ซื้อกระเป๋า ฯลฯ ส่วนใหญ่จะเก็บไว้ในเงินฝากธนาคาร คุณยังคงได้รับผลตอบแทนดอกเบี้ยเล็กน้อย (ประมาณ 0.5-0.75%) แต่ก็ทำกำไรได้ เพราะตามที่ตั้งใจไว้ไม่ใช่รางวัลแต่เพื่อความปลอดภัย การออมและการลงทุนต่างกันอย่างไร

ข้อดีของการออม : ความเสี่ยงต่ำ โอกาสที่เราจะเสียเงินนั้นต่ำมาก และสภาพคล่องสูง เพราะเราสามารถถอนเงินไปใช้เมื่อไหร่ก็ได้ที่เราต้องการ

ข้อเสียของการออม : ผลตอบแทนต่ำ (กรณีฝากเงินเข้าธนาคาร) หรือคืนเงินไม่ได้ (กรณีฝากเอง) ไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการเงินเพิ่ม

ประโยชน์ของการออมเงินและแนวทางการออมเงินให้งอกเงย

การออมและการลงทุน ต่างกันอย่างไร ชีวิตที่มั่งคั่งอิสระทางการเงิน เริ่มต้นด้วยคำว่า “ออมทรัพย์” เสมอ ใครเริ่มออมเร็วกว่า รวยเร็วกว่า ทั้งที่บอกว่าอยากออมให้มากที่สุด? แต่มีอุปสรรคเรื่องเงินเดือนต่ำ สินเชื่อบ้านล้นบ้าน สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ คุณต้องสร้างตัวเอง คุณต้องให้เงินพ่อแม่ของคุณทุกเดือน แล้วเงินนี้มาจากไหนเพื่อประหยัด?

สรุปการออมและการลงทุน ฉันแนะนำให้คุณประหยัดเงินอย่างแน่นอน แค่เปลี่ยนจากสิ่งที่คุณเคยคิด “ใช้จ่ายก่อน เหลือเก็บเท่าไหร่” เป็น “สะสมก่อน เหลือเท่าไหร่” ส่วนจะเก็บเดือนละเท่าไหร่ตามใจชอบตามกำลังของแต่ละคน การลงทุนกับการออมมีวัตถุประสงค์ต่างกันอย่างไร

ประโยชน์ของการออมเงิน

การออมและการลงทุน การออมมีความสำคัญสำหรับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงรายได้และค่าใช้จ่ายของคุณหรืออายุใดในชีวิตของคุณ นี่คือข้อดีบางประการในการประหยัดเงินที่คุณควรรู้ การลงทุนกับการออมมีวัตถุประสงค์ต่างกันอย่างไร

1. สร้างความมั่นคงให้กับชีวิต ไม่มีใครสามารถล่วงรู้อนาคตได้ การออมเงินเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความมั่นคงในชีวิตของคุณและช่วยสร้างเงินก้อนเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงของชีวิต คุณจะเอาตัวรอดจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินได้อย่างไร? ถ้าต้องเกษียณหรือตกงานกะทันหัน จะมีเงินสำรองเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายหรือไม่? หากไม่มีแผนออมทรัพย์ต่อเนื่อง

2. ชีวิตปลอดหนี้ การออมสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการชำระหนี้ เช่น ค่าบ้าน ค่ารถ และสะดวกและไม่กระทบต่อการใช้จ่ายในแต่ละวันมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีเงินฝากออมทรัพย์ก่อนที่จะจ่ายเงินก้อนใหญ่ พร้อมทั้งจัดสรรเงินออมและบริหารรายได้และรายจ่ายอย่างเหมาะสมในแต่ละวัน จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตที่ปลอดหนี้ได้เร็วยิ่งขึ้น

3. เกษียณอายุได้ก่อนกำหนด การออมและการลงทุน ต่างกันอย่างไร แผนการออมระยะยาวส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่ชีวิตวัยเกษียณที่มีคุณภาพและปราศจากความเครียดทางการเงิน ซึ่งคนที่รู้แผนการออมเร็วก็จะมีโอกาสตัดสินใจเกษียณเร็วกว่าคนที่เริ่มออมเงินช้า

4. มีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรง เช่นเดียวกับการออกกำลังกายเป็นประจำทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้น การปลูกฝังวินัยทางการเงินที่สม่ำเสมอสามารถช่วยให้คุณมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้นได้ ยังช่วยป้องกันปัญหาหนี้ไม่ให้ใช้จ่ายเกินตัว ภูมิคุ้มกันต่อสิ่งล่อใจที่มีราคาแพงและไม่ได้ผลกำไร รวมทั้งลดความเครียดจากภาระผูกพันทางการเงิน

การลงทุน (Investment)

การลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุน (Investment) คือการเพิ่มเงินที่มีอยู่ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลงทุนในหุ้น / กองทุนรวม / พันธบัตร / อสังหาริมทรัพย์ / ธุรกิจส่วนตัว / อนุพันธ์ ฯลฯ แน่นอนว่าเราต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการสูญเสียการลงทุนของเรา เพื่อแลกกับโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น

ความได้เปรียบด้านการลงทุน : โอกาสผลตอบแทนสูง มีหลายวิธีที่จะได้รับผลตอบแทนมากขึ้น เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล หรือกำไรจากเงินทุน

ข้อเสียของการลงทุน : มีโอกาสขาดทุนสูง ยิ่งถ้าขาดความเข้าใจ

ประเภทของการลงทุน

การออมและการลงทุน ต่างกันอย่างไร การลงทุนคือการจัดสรรเงินเพื่อรอผลประโยชน์ในอนาคต ผลประโยชน์ทางการเงินเรียกว่าผลตอบแทน ซึ่งอาจประกอบด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ ที่เพิ่มขึ้น (หรือลดลง) หรือการประเมินมูลค่าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงหรือค่าเสื่อมราคาต้นทุน หรือรายได้จากการลงทุนที่ได้รับจากเงินปันผล ดอกเบี้ย รายได้ค่าเช่า ฯลฯ การออมทรัพย์กับการลงทุนมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

การออมและการลงทุน หมายถึง หรือจะเป็นกำไรจากการขายหลักทรัพย์และรายได้รวม ผลตอบแทนอาจมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง นักลงทุนคาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มขึ้น เมื่อความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนก็ต่ำ นักลงทุนโดยเฉพาะมือใหม่ มักจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนและการกระจายพอร์ตการลงทุน การกระจายความเสี่ยงนี้มีผลทางสถิติต่อการลดความเสี่ยงโดยรวม การออมทรัพย์กับการลงทุนต่างกันอย่างไร

1. การลงทุนเพื่อการบริโภค (Consumer investment)

สรุปการออมและการลงทุน การลงทุนของผู้บริโภค คือ การซื้อสินค้าคงทนหรือสินทรัพย์ถาวร เช่น บ้าน รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น เป็นการลงทุนที่ไม่หวังผลตอบแทนเป็นตัวเงิน แต่คาดหวังความพึงพอใจในการใช้ทรัพย์สินดังกล่าว เช่น การซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัย ถือเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เงินที่ซื้ออาจมาจากการออมหรือเงินกู้ยืม การคืนสินค้าจะอยู่ในรูปของความพอใจของเจ้าของ ในบางกรณีความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นมากกว่าอุปทาน มูลค่าบ้านที่ซื้ออาจสูงขึ้นและสามารถขายทำกำไรได้ การออมทรัพย์กับการลงทุนต่างกันอย่างไร

2. การลงทุนในธุรกิจ (Business investment)

การออมและการลงทุน หมายถึง การลงทุนทางธุรกิจหมายถึงการซื้อสินทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยคาดว่ารายได้จะเพียงพอต่อความเสี่ยงในการลงทุนในธุรกิจ กำไรและความอยู่รอดเป็นเป้าหมายหลักของการทำธุรกิจและจะดึงดูดนักลงทุนให้นำเงินมาลงทุน การลงทุนในธุรกิจอาจลงทุนในเงินออมหรือเงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภทต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ดิน โรงงาน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น ทรัพย์สินเหล่านี้ใช้ในการผลิตสินค้าและ/หรือให้บริการตามความต้องการของลูกค้า การออมทรัพย์กับการลงทุนมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

3. การลงทุนในหลักทรัพย์ (Securities investment)

การออมและการลงทุน การลงทุนในหลักทรัพย์คือการซื้อสินทรัพย์ในรูปแบบของหลักทรัพย์ เช่น พันธบัตร พันธบัตร หรือตราสารทุนของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน การลงทุนประเภทนี้เป็นการลงทุนทางอ้อมที่แตกต่างจากการลงทุนทางธุรกิจ เนื่องจากความเสี่ยงหรือผู้ออมเองไม่มีเงินเพียงพอ ผู้ลงทุนสามารถใช้เงินออมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่ต้องการลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุนจะอยู่ในรูปของดอกเบี้ยหรือเงินปันผลขึ้นอยู่กับประเภทของหลักทรัพย์ที่ลงทุน นอกจากนี้ ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนอีกประเภทหนึ่ง นั่นคือ กำไรจากการขายหลักทรัพย์ หากราคาเสนอซื้อสูงกว่าราคาเสนอซื้อ (Bid) ผลตอบแทนจะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ควบคุมได้และไม่สามารถควบคุมได้ การออมและการลงทุน หมายถึง