การลงทุนคืออะไร

การลงทุนคืออะไร

หัวข้อนำทาง

การลงทุนคืออะไร สงสัยว่าทำไมใครๆ ถึงพูดถึงการลงทุนในตอนนี้ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่นิยมลงทุนในด้านต่างๆ แต่สำหรับคนที่ยังสงสัยว่า การลงทุนหมายถึง สัปดาห์นี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนต่างๆ สำหรับคุณการลงทุน คืออะไร การเงิน การลงทุน การลงทุนคือการใช้เงินที่เราสะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการออม โดยใช้เงินลงทุน เช่น ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง การลงทุน มีอะไรบ้าง

การลงทุนคืออะไร เหตุผลที่ทำไมเราต้องมีการลงทุน

การลงทุนคืออะไร  โดยทั่วไป แต่ละคนจะได้รับการจัดสรรรายได้ที่เราหาได้ในแต่ละเดือน แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ สำหรับการครองชีพ คือ ค่าใช้จ่ายรายวันและเงินออม ประการแรกคือสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของผู้คน แต่สิ่งที่บุคคลสามารถทำได้คือจัดสรรรายได้ให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และเหลือไว้เป็นออมเพื่อใช้ในอนาคต การลงทุนเป็นช่องทางหารายได้เสริมที่เราออมได้และนำประโยชน์สูงสุดมาสู่เจ้าของ การลงทุนคือการเอาทรัพย์สินที่บุคคลมีออกไป รวบรวมและจัดสรรเพื่อดำเนินธุรกิจที่ทำกำไร ซึ่งจะให้ผลตอบแทน ณ เวลาที่บุคคลนั้นสามารถรับเงินลงทุนได้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

 • การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีตัวตนและคุณสามารถเห็นประโยชน์ของการใช้สินทรัพย์เหล่านี้ได้อย่างชัดเจน
 • ลงทุนในทรัพย์สินที่ไม่มีส่วนได้เสียชัดเจน

การลงทุนที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่เป็นการลงทุนทางการเงิน เช่น พันธบัตร กองทุนรวมที่ลงทุนของรัฐบาล หรือแม้แต่หุ้น

การลงทุนทางการเงิน คือ การเงิน การลงทุน การลงทุนที่นักลงทุนใช้เงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ในอนาคต ตามเงื่อนไขของหลักทรัพย์ที่เราเลือกลงทุน กำไรหรือผลตอบแทนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหลักทรัพย์ที่เราลงทุน หลักทรัพย์แต่ละชนิดมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน วัตถุประสงค์ในการลงทุนทางการเงิน โดยส่วนใหญ่บุคคลจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นในรูปของดอกเบี้ย เงินปันผล กำไรจากการซื้อขายหุ้น และสิทธิพิเศษอื่นๆ

ทำอย่างไรเราถึงจะสามารถมีเงินในการนำมาลงทุน

การลงทุนคืออะไร  เงินส่วนใหญ่ที่จะลงทุนจะต้องแยกจากค่าใช้จ่ายประจำวันของเรา ซึ่งเราเรียกว่าออมทรัพย์ เงินออมที่คุณต้องลงทุนมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการรายได้ของคุณ การลงทุน มีอะไรบ้าง

 • การเงิน การลงทุน รู้วิธีควบคุมและจัดการงบประมาณของคุณ เราจะสามารถควบคุมการใช้จ่ายภายในวงเงินที่เรากำหนดได้ มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีการจัดการงบประมาณ เพื่อแยกสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ประหยัดได้จริง ดังนั้นจึงควรมีการควบคุมและจัดงบประมาณให้ดี เพื่อให้สามารถจัดสรรเงินได้แม่นยำยิ่งขึ้น
 • บังคับออมเงิน ถ้าคุณไม่มั่นใจในตัวเอง การบังคับตัวเองให้ออมเงินจะทำให้คุณมีเงินออมมากขึ้นได้อย่างไร? วิธีการบังคับคือการตัดบัญชีอัตโนมัติ หรือหักจากเงินสะสมเข้ากองทุนสะสม หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน เป็นต้น วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ขาดวินัยในตนเองเป็นอย่างมาก เพราะเก็บเองไม่ได้ จึงต้องมีวิธีบังคับ
 • ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นบางอย่าง ขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลในการตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิต ค่าใช้จ่ายที่ถือว่าไม่จำเป็น เช่น ชอปปิ้ง ดูหนัง ค่าเดินทาง ซึ่งเราต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการพิจารณาว่าเราต้องการตัดรายจ่ายใด และไลฟ์สไตล์ของเราจะคุ้มทุนได้อย่างไร?
 • รายได้เสริม หากเราเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีงานประจำและอาชีพเสริมที่ทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นและอะไรคือ แยกรายได้เสริมเก็บไว้เป็นเงินออม เราไม่ได้เพิ่มเงินนั้นในรายได้ประจำของเรา กันไว้สำหรับการลงทุนออมทรัพย์ต่างๆ จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้มากขึ้นและเร็วขึ้น แต่วิธีนี้ต้องใช้วินัยในตนเองและการจัดการการออมที่ค่อนข้างมีวินัย

วัตถุประสงค์ในการลงทุนของคุณคืออะไร​

ตัวอย่างวัตถุประสงค์การลงทุน การลงทุนหมายถึง  ได้แก่ การลงทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน เช่น ซื้อรถ ซื้อบ้าน เรียนต่อต่างประเทศ หรือลงทุนหาเงินให้พอเติบโต
ใช้จ่ายหลังเกษียณหรือลงทุนลดหย่อนภาษี แล้วคำถามต่อไปคือ คุณต้องการเงินเท่าไหร่? ใช้เวลานานแค่ไหน? ระยะสั้น (สูงสุด 1 ปี)

การลงทุน มีอะไรบ้าง ระยะกลาง (1-3 ปี) หรือระยะยาว (3 ปีขึ้นไป) แต่สิ่งสำคัญคือต้องเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของคุณ ผมขอยกตัวอย่างวิธีการเตรียมเงินเพื่อพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศในอีก 6 เดือนข้างหน้า หากเรานำเงินเข้าตลาดหุ้นโดยตรงหรือซื้อกองทุนหุ้น เป็นไปได้ว่าในอีก 6 เดือนข้างหน้าราคาของหลักทรัพย์หรือมูลค่าหน่วยลงทุนจะลดลง

ซึ่งเราต้องแบกรับผลขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนเพื่อนำเงินไปใช้ตามกำหนด นอกจากนี้หากราคาต่ำมากอาจจะเหลือเงินไม่พอใช้ ในกรณีนี้เราควรนำเงินไปฝากประจำหรือซื้อกองทุนตราสารหนี้ ที่มีระยะเวลาครบกำหนดไม่เกิน 6 เดือน จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เงินฝากประจำและตราสารหนี้ระยะยาวจะมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าระยะสั้น นอกจากนี้ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนในระยะสั้นอาจไม่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว

รู้เท่าทันสถานการณ์แวดล้อม

การลงทุนคืออะไร  ผู้ลงทุนต้องให้ความสนใจและติดตามข่าวสารที่อาจมีผลกระทบต่อการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงินอีกประการหนึ่ง ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุน มีดังนี้

 • ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ การผลิต การค้า การลงทุน อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน อัตราแลกเปลี่ยนของเงินทุนไหลเข้าและไหลออก
 • ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ
 • ปัจจัยทางการเมือง ทั้งสถานการณ์ทางการเมือง รวมทั้งนโยบายหรือมาตรการของรัฐบาล เช่น ภาษี การส่งเสริมการลงทุน
 • พัฒนาการที่สำคัญ เช่น การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
 • ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงินหรือผลิตภัณฑ์การลงทุน การลงทุนหมายถึง

บทความแนะนำ